Prijavite se

STUBOVI

Dimenzije stubova

Stub H = 800

Stub H = 1000

Stub H = 1200

Stub H = 1300

Stub H = 1500

Stub H = 1700

Stub H = 2000

Nepocinčana (kg/kom)

2,72

3,14

3,88

4,17

5,55

6,23

7,25

Pocinčana (kg(kom)

2,94

3,39

4,19

4,51

5,99

6,73

7,83